Στοιχεία επικοινωνίας

ΤΖΙΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Ψυχολόγος

Ειδίκευση: Χοροθεραπευτικές Παρεμβάσεις

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Θεραπεία

Τηλέφωνα:

6979 52 88 34 και

210 33 88 556 

 
e-mail: elenignr@yahoo.com
Τόπος επαγγελματικής δραστηριοποίησης: Πειραιάς, Μαρούσι & κέντρο Αθηνών
Advertisements